Aktuella bilder

Aktuella bilder


Här presenteras ett urval av årets bilder 2022 på kolonin, efterhand byggs galleriet upp med  bilder från

åren som gått, och presenteras i undersidor på menyn. För att undanröja eventuella tveksamheter, hittar ni här en länk till datainspektionen, gällande hantering av bilder på internet. Naturligtvis gäller samtycke vid fotografering av kommande arrangemang, där människor i föreningen förekommer på bild. Om någon inte önskar medverka, kommer inga bilder att tas där hen kan identifieras.

Avverkning vinter 2021-2022

Sundsvalls kommun har under december-februari 2022 avverkat sin skog runt koloniområdet, samtidigt har de på vår anmodan tagit ner träd som riskerat att falla  och skada stugor. Vi har en ny vår att se fram mot i ett radikalt förändrat koloniområde, med stort ljusinsläpp, nya möjligheter och nya utmaningar i gemenskap.


(©) bild: Jörgen Gucco Sundelin


Årsmöte 23 mars 2022

Årsmötet hölls i möteslokalen i Bosvedjan, efter Covidrestrektioner var det skönt att kunna mötas under mer avslappnade former och med god uppslutning. Mötet avlöpte fint, och gott kaffe med tillbehör serverades av kaffekommiten med den äran. Nu ser vi fram mot en ljus och inspirerande vår i gemenskap på kolonin.


 

(©) bild:Jörgen Gucco Sundelin  

(©) bild:  

(©) bild: 


(©) bild: 
(©) Text och bild:(©) bild: (©) Bild: