Dokument

Dokument


Här kommer du att finna allmänna dokument som rör koloniföreningen för smidig nedladdning direkt till din dator. 

Lämna ifylld bygglovsansökan i postlådan i klubbhuset. 

Bygglov ansökan

Ladda ner och fyll i bygglovsansökan , lämna dokumentet till styrelsen för behandling av ditt ärende. 

Ytregler kolonilott

Den totala ytan som får beläggas med tak per kolonilott i ett dokument

GDPR

Samtycke till avbildning på sociala media såsom hemsidan, i samband av sammankomster och fester, samt lagring av personuppgifter inom föreningen

Kolonins ABC

Kolonins ABC för nedladdning och utskrift