Bevattning och gödsling

Vattenbesparande åtgärder från Louise Dahl

1. Täckodla - lägg gräsklipp, gamla löv, sådant som du beskär och annat organiskt material på jorden runt din odling, rabatter, buskar och träd. Detta gör att jorden håller sig fuktig eftersom den inte utsätts av solens starka strålar. Exempelvis gräsklipp innehåller dessutom mycket kväve och ger dina växter näring under sommaren.


2. Använd fiberduk - den bibehåller också fukten i jorden och skyddar dessutom de små plantorna för att brännas på solens starka strålar. När du vattnar, låt fiberduken ligga kvar eller lägg på den direkt efter du vattnat så behålls fukten i jorden längre.


3. Vattna med guldvatten - Då späder du ut mängden vatten som behövs och du ger dessutom näring till dina växter.


4. Tid för att vattna - vattna tidiga mornar och sena kvällar för att minska effekten av att vattnet avdunstar, utan istället sipprar ner till plantorna rötter.


5. Samla upp regnvatten - samla upp så mycket regnvatten du kan. Exempelvis genom att sätta vattentunnor vid stugans stuprör men även på din bod. Det är bra att ha en liten vattenreserv för att kunna vattna med. Särskillt bra om kommunen skulle säga att vi har bevattningsförbud om vattennivån i kommunens brunnar skulle vara låg.


6. Vänta med att klippa gräset - Klipp inte gräset när det är såhär varmt. Då kommer det att torka ut / bli bränt av solen. Då vill vi gärna få den grön igen och då behöver vi använda vatten... så vänta istället några extra dagar eller klipp gräset men på ett högt läge.


7. Vattna med ditt diskvatten - Om det blir vattningsförbud, vissa kanske redan gör det, andra inte. Vattna med ditt diskvatten. Rabatter, buskar och träd går bra att vattna med diskvatten. (Om du inte redan har 100% biologiskt nedbrytbart diskmedel och tvål så är det dags att skaffa det )


Det var mina tips på att hushålla lite med bevattningen nu när det är så varmt.


Hoppas det kan hjälpa någon att hålla sin odling fuktig i värmen.

/Louise


Regnvatten

Den största fördelen med att använda regnvatten istället för kranvatten är att det inte kostar pengar. Det är gratis, om man räknar bort kostnader för bevattningskärl.

En annan stor fördel är att det är bra för miljön.

Många växter, både inom- och utomhusväxter föredrar regnvatten. Växter som rhododendron, hibiskus, ljung, hortensia, kamelia, azalea och silverkalla vattnas med fördel med regnvatten.

Gödsla med urin

Urin och latrin från människor har sedan
gammalt utnyttjats som växtnäringsmedel – troligen i tusentals år.... Läs mer om hur du själv gödslar din kolonilott med detta utmärkta gödningsmedel, eller ladda ner PDF:en för utskrift, dokumentet är utgivet av Riksförbundet Svensk trädgård