Aktuella bilder 2020

Aktuella bilder


Här presenteras ett urval av årets bilder 2020 på kolonin, efterhand byggs galleriet upp med  bilder från

åren som gått, och presenteras i undersidor på menyn. För att undanröja eventuella tveksamheter, hittar ni här en länk till datainspektionen, gällande hantering av bilder på internet. Naturligtvis gäller samtycke vid fotografering av kommande arrangemang, där människor i föreningen förekommer på bild. Om någon inte önskar medverka, kommer inga bilder att tas.

Arbetsdag Maj 2020


Den 16 maj hade vi gemensam arbetsdag och vårmöte, god uppslutning trots snö och hagel. Pga Corona hölls vårmötet utomhus, fika föredömligt serverat av kaffekommiten.

 

(©) bild: Ewa Sundelin

Vårmöte Maj 2020


Den 16 maj hade vi vårmöte, god uppslutning utomhus trots snö och hagel. Pga Corona hölls vårmötet utomhus, fika därtill föredömligt serverat av kaffekommiten.

 

(©) bild: Anette Lissen Sjödin