Maskiner och verktyg

Fossilfria drivmedel

Under vårmötet behandlades tanken på mer miljövänliga alternativ, gällande drivmedel i våra trädgårdsmaskiner och gräsklippare på koloniområdet. I dagsläget finns alternativen manuellt driven gräsklippare, traditionell gräsklippare med 95 oktan alternativt akrylatbensin, eldriven gräsklippare och batteridriven gräsklippare, du kan läsa mer om de olika alternativen på hemsidan hemtrevligt.se

Alkylatbensin

Roland Elmäng var ingenjör, och oroade sig över skogsarbetarnas arbetsförhållanden, som fick huvudvärk och mådde dåligt av ångorna från sina motorsågar. Roger mindes att man under andra världskriget, producerat högoktanigt bränsle från gaserna vid oljeraffinering, processen kallas Alkylering, därav namnet på denna relativt miljövänliga bensin. Processen ger en mycket ren bensin, med i stort sett obefintliga mängder skadliga aromatiska kolväten, bensen, svavelolefiner och PAH. Alkylatbensin går att använda i  fyrtaktsmotorer som gräsklippare och i tvåtaktsmotorer som röjsågar etc. Det står på dunken, om Alkylatbensinen är avsedd för fyrtakts eller tvåtaktsmotorer (tvåtaktsbensinen har en inblandning av olja för att smörja motorn). De skadliga utsläppen kan minskas med 80-90% , vid användning av Alkylatbensin, jämfört med traditionell bensin i motorer utan avgasrening.

Kompostkvarn

Föreningen Arbetsglädje förfogar över en kompostkvarn, det är fritt för alla medlemmar att använda kompostkvarnen vid behov.