Odling

Länkar till sidor som handlar om odling

Det är många fördelar med att odla i sand istället för att odla i jord även om man kan tycka att det förefaller mera naturligt att odla i jord. När det gäller buskar och träd så etablerar de sig oftast snabbare när de planteras i sand. Övervintringsförmågan ökar för flertalet växtarter motsvarande

2 – 3 växtzoner, och det är ju mycket värdefullt för den som bor i kallare klimat... 

Fästing

Ge akt på fästing, som förekommer i koliniområdet


Tecknen och symtomen på borrelia kan variera. Ofta orsakar infektionen en rodnad och influensaliknande symtom.

Utan behandling kan borrelia leda till hälsokomplikationer över tid..


De första symtomen brukar komma 3–30 dagar efter fästingbettet. Ett vanligt tecken, är en växande rodnad eller flera röda utslag, ofta i böjveck och på hårbeväxta kroppsområden. Även lymfkörtlarna kan svullna.