Aktuellt

Koloniföreningen Arbetsglädje

Välkommen till Sidsjö koloniförening Arbetsglädje.

.

I Vackra bäckens dal, beläget ca. 5 km söder om centrala Sundsvall ligger Norrlands äldsta koloniförening.


Koloniföreningen Arbetsglädje började bedriva koloniverksamhet 1916 vid norra sidan av Sidsjön, men fick flytta till Håkanstå på 1930-talet, och till dess nuvarande plats 1971. 


Området med sina 65 små pittoreska stugor och tomter med sin egen stil, är perfekt för den odlingsintresserade.

 

Varmt välkommen att ta del av vad Sidsjö koloniförening har att erbjuda.

Styrelsen informerar

Information 


Lördag 19 September

kl.10 för arbetsdagen och kl.13 för höstmötet.
Underhållsgruppen stänger av vattnet Onsdag 23/9
Vatten kommer att finnas vid Lott 57 och  vid Boulebanan


Aktuellt styrelsen

Hyra lokal eller rum

För att hyra lokal eller rum i klubbhuset kontakta Helena Östman stuga 44.

telefon eller h.ostman@live.se

Uppdatering kommer på hemsidan med priser mm inom kort.
Aktuellt TrivselgruppenAv och påslagning av vatten

Av- och påslagning av vattnet på Koloniföreningen ArbetsglädjeHöst:

Underhållsgruppen meddelar medlemmarna i föreningen när det är dags att stänga av vattnet i koloniföreningen (primärt avgör kommunen när det är dags).

 

  1. Underhållsgruppen tänger av vattnet i området.
  2. Efter vattnet stängts av. Öppna alla dina kranar i och utanför din stuga.
  3. Lossa slangen vid vägen, där du själv kan stänga av och på vattnet till din lott. Vatten som är kvar i ledningarna ska rinna ur ledningarna.
  4. Öppna kranen vid den slangen du nyss lossade (vid vägen).
  5. Blås i de olika kranarna du har i och utanför din stuga så att du skapar ett tryck. Trycket gör att vatten som ligger kvar i slangarna åker ut ur systemet.
  6. Bind om kranen vid vägen samt din slang (EJ ihopkopplade) med en handduk och en påse för att skydda kopplingarna.

Vår:

  1. Underhållsgruppen går runt för att koppla ihop och stänger alla kranar vid vägkanten, (därifrån vattnet kommer in till din kolonilott).
  2. Efter att vattnet kopplats på (av underhållsgruppen) stäng alla dina kranar ute och inne. Troligtvis behöver du även slå på vattnet in till din kolonilott.

 

På detta sätt kan vi bespara oss extraarbete genom att vårda och sköta om vår anläggning. Om du undrar något mer angående av eller påslagning av vattnet kontakta någon i underhållsgruppen.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen och underhållsgruppen


Årets gemensamma arbetsdagar

Lördag 19 September

kl.10 för arbetsdagen och kl.13 för höstmötet.


Styrelsen

Här presenteras aktuella kontaktuppgifter till sittande styrelse, Vid frågor, använd gärna mailkontakt i första hand.

Stugor till salu

Koloniträdgårds

förbundet

Honung

Sundsvallsföretaget Beehappy, erbjuder andelsköp i bikupor, i dagsläget i liten skala, men ambitionen är att växa över tid. Ett trevligt sätt att främja binas förekomst lokalt, och samtidigt erhålla avkastning i form av honung, för en god sak i dubbel bemärkelse. 

Ordningsregler

Kära kolonist…
Tänk på, för allas trevnad…


 På lördagar och söndagar klipper vi inte gräset före kl.10:00.


På vardagar visar vi hänsyn och stör inte våra grannar, genom att: inte börja klippa före 09:00.


Vi låter inte hunden skälla, och spelar inte hög musik.


Vi kör sakta genom området, och stänger bommarna efter oss.


Vi slänger inte sådant som kan lämnas på återvinningen i soptunnan, Vi värnar om miljön.


Vi duschar sparsamt, så att varmvattnet räcker till flera.


/styrelsen

Taxeringsavgift


Kolonistugor kallas skattemässigt för ”hus på ofri grund” eftersom huset och marken har olika ägare.


Som ägare till en kolonistuga betalar du 0,75 procent av stugans taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp (=max av avgiften kan bli) i fastighetsavgift. Den andra halvan av avgiften betalar markägaren, vilket oftast är kommunen

.

ägare av en kolonistuga betalar max 4175 kronor i fastighetsavgift. 4175 kronor motsvarar ett taxeringsvärde på 556 667 kronor. (4175/0,0075=556 667 kr).


Stugor som har ett taxeringsvärde under 50 000 kronor betalar ingen fastighetsavgift alls.


För taxeringsvärden mellan 50 001 kronor och 556 666 kronor är avgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Skabbräv

Uppdatering: Ny räv vistas i området, skabbräven är sannolikt borta, håll uppsikt över husdjur.

Storsäck

Med anledning av beslut på vårmötet 2019, att alla kolonister framledes själva tar hand om sitt komposterbara material, uppkom också tips om, att det går att beställa s k storsäck för bortforsling av trädgårdsavfall. Ragn- Sells är ett företag som erbjuder tjänsten.

Ny Logotyp 2019

Logotyp

Under vårmötet röstades en ny logotyp till föreningen fram, Logotypen från 1971 ersätts av en ny, som under sommaren kommer att tas fram i vectorformat. Den nya Logotypen vann med 67% majoritet, och ser ut så här:


Samtycke till fotografering


Med anledning av GDPR, kommer ett skriftligt samtycke till fotografering, i samband med gemensamma arbetsdagar och fester att tas fram.

Ni kommer att få ta del av, och vid samtycke skriva under ett dokument, som visar att ni godkänner dokumentärt avbildande, vid Koloniföreningen Arbetsglädje

gemensamma event. Avtalet kan nekas eller dras tillbaka.

Gemensam kompost


Vid vårmötet 2019,beslutades att

den gemensamma komposten

inte ska fyllas på med grova grenar, kvistar etc. Endast snabbt nedbrytningsbart material får kastas  i komposten. Grövre trädgårdsavfall,ombesörjer varje kolonilottägare själv för att frakta bort. Antingen med egen bil,kompostkvarn, gräsklippare etc. Hörsammas inte detta, kommer komposten att stängas av permanent.

Hålltider för bruk av trädgårdsmaskiner


Hålltider för bruk av motordrivna trädgårdsmaskiner:

Vardagar  09:00-20:00,

Helger 10:00-20:00.

Vänligen respektera dessa tider, då stillhet och harmoni bör prägla koloniområdet tidig morgon och kväll. Att möta morgonen och aftonen i fågelkvitter, är balsam för själen. 

Fästing

Ge akt på fästing,

som förekommer i koliniområdet


Tecknen och symtomen på borrelia kan variera. Ofta orsakar infektionen en rodnad och influensaliknande symtom.

Utan behandling kan borrelia leda till hälsokomplikationer över tid..


De första symtomen brukar komma 3–30 dagar efter fästingbettet. Ett vanligt tecken, är en växande rodnad eller flera röda utslag, ofta i böjveck och på hårbeväxta kroppsområden. Även lymfkörtlarna kan svullna.


Koloniföreningen Arbetsglädje

© All rights reserved.