Ordningsregler och föreskrifter

Ordningsföreskrifter

Kära kolonist…
Tänk på, för allas trevnad…


 På lördagar och söndagar klipper vi inte gräset före kl.10:00.


På vardagar visar vi hänsyn och stör inte våra grannar, genom att: inte börja klippa före 09:00.


Vi låter inte hunden skälla, och spelar inte hög musik.


Vi kör sakta genom området, och stänger bommarna efter oss.


Vi slänger inte sådant som kan lämnas på återvinningen i soptunnan, Vi värnar om miljön.


Vi duschar sparsamt, så att varmvattnet räcker till flera.


Hålltider för bruk av trädgårdsmaskiner


Hålltider för bruk av motordrivna trädgårdsmaskiner:

Vardagar  09:00-20:00,

Helger 10:00-20:00.

Vänligen respektera dessa tider, då stillhet och harmoni bör prägla koloniområdet tidig morgon och kväll. Att möta morgonen och aftonen i fågelkvitter, är balsam för själen.