Odlartips

Koloniföreningen Arbetsglädje

Odlarstips

Förbered din kolonilott inför säsongen

Har lotten legat i träda en eller flera säsonger, bör du förmodligen börja med att rensa ogräs. På våren luckrar och rensar du, på hösten, vänder du det översta jordlagret. Ta bort så mycket ogräsrötter du kan finna. All näring som tas från jorden, måste ersättas på ena eller andra sättet. Tillför därför rätt mängd och adekvat näring. Det är skillnad mellan hönsgödsel, hästgödsel och kogödsel. Läs mer...

Tio tips till nyblivna koloniägare 

Om det redan finns blomsterrabatter på lotten, vänta och se vad som kommer upp innan du sår nytt. Gör gärna en skiss över din odling, det ger god överblick och god grund att planera.Näringsförbättra jorden. Oavsett om du har lerjord eller sandjord är det bra att tillföra stallgödsel, kompost, barkmull eller torvmull. Jorden blir porös och näringsrik.Om du inte vill odla upp hela lotten, kan du så  gröngödsling, till exempel blodklöver, fodervicker eller honungsört, på de ytor där du inte odlar. Rotogräset, som kirskål och tistel, sprider sig genom sitt kraftiga rotsystem, rötter under jorden bör grävas upp eller bladverket täckas, så att det kvävs. När det gäller fröogräsen som våtarv, rallarros och svinmålla, räcker det med att du hackar bort dem, innan de går i blom. Vissa ogräs, som maskros ex. sprider sig med både rötter och frön.Är du alldeles ny som odlare, kan du välja att odla lättodlade grönsaker, som plocksallat, mangold, tomat, kålrabbi, bönor, ärter, grönkål, lök och purjo.Är du bortrest under delar av sommaren, kan du be din granne om bevattningshjälp, eller köpa ett automatiskt bevattningssystem, det finns solcellsdrivna pumpar till rimligt pris. Gå helst en daglig inspektionsrunda om du har möjlighet, så hinner du upptäcka både ogräs och skadegörare i god tid. Att förekomma är bästa sättet att hantera ogräs och skador.


Plantera gärna nektarväxter som både gynnar bin, humlor och fjärilar. Bland nektarväxterna hittar du timjan, oregano och många andra sorters kryddväxter, Börja skörda så snart det går, och du kan sätt dig ner och njuta, av dina första egenodlade primörer från egen täppa.

Odling i sand

Det är många fördelar med att odla i sand istället för att odla i jord även om man kan tycka att det förefaller mera naturligt att odla i jord. När det gäller buskar och träd så etablerar de sig oftast snabbare när de planteras i sand. Övervintringsförmågan ökar för flertalet växtarter motsvarande

2 – 3 växtzoner, och det är ju mycket värdefullt för den som bor i kallare klimat... 

Bihotell på kolonin

Bin gör nytta i naturen, och med en liten insats från oss på kolonin, genom att montera upp så kallade bihotell,kan vi främja deras fortlevnad, vilket också är till gagn för oss. Köp ett färdigt eller bygg egna, det finns beskrivningar på hur det går till online.Regnvatten

Den största fördelen med att använda regnvatten istället för kranvatten är att det inte kostar pengar. Det är gratis, om man räknar bort kostnader för bevattningskärl.

En annan stor fördel är att det är bra för miljön.

Många växter, både inom- och utomhusväxter föredrar regnvatten. Växter som rhododendron, hibiskus, ljung, hortensia, kamelia, azalea och silverkalla vattnas med fördel med regnvatten.

Fossilfria drivmedel

Under vårmötet behandlades tanken på mer miljövänliga alternativ, gällande drivmedel i våra trädgårdsmaskiner och gräsklippare på koloniområdet. I dagsläget finns alternativen manuellt driven gräsklippare, traditionell gräsklippare med 95 oktan alternativt akrylatbensin, eldriven gräsklippare och batteridriven gräsklippare, du kan läsa mer om de olika alternativen på hemsidan hemtrevligt.se

Alkylatbensin

Roland Elmäng var ingenjör, och oroade sig över skogsarbetarnas arbetsförhållanden, som fick huvudvärk och mådde dåligt av ångorna från sina motorsågar. Roger mindes att man under andra världskriget, producerat högoktanigt bränsle från gaserna vid oljeraffinering, processen kallas Alkylering, därav namnet på denna relativt miljövänliga bensin. Processen ger en mycket ren bensin, med i stort sett obefintliga mängder skadliga aromatiska kolväten, bensen, svavelolefiner och PAH. Alkylatbensin går att använda i  fyrtaktsmotorer som gräsklippare och i tvåtaktsmotorer som röjsågar etc. Det står på dunken, om Alkylatbensinen är avsedd för fyrtakts eller tvåtaktsmotorer (tvåtaktsbensinen har en inblandning av olja för att smörja motorn). De skadliga utsläppen kan minskas med 80-90% , vid användning av Alkylatbensin, jämfört med traditionell bensin i motorer utan avgasrening.


© All rights reserved.